Gulbenes novada pašvaldība šobrīd veic Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanu un restaurāciju. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu glābšanas un restaurācijas programmas projektu vērtēšanas komisija 2019.gada martā ir pieņēmusi lēmumu piešķirt finansējumu 10 000 eiro apmērā Stāmerienas pils kolonādes – pergolas restaurācijai. Restaurācijas darbus veiks PS “RERE MEISTARI 1” iepirkuma līguma par Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanu un restaurāciju ietvaros.

pils

Ņemot vērā, ka 2019.gada nogalē pils ārēji būs restaurēta, bet iekšpusē publiski pieejama būs tikai daļa telpu pirmajā stāvā, tika meklēti risinājumi, kā sabiedrībai radīt interesi par šo unikālo objektu. 2019.gadā Valsts kultūrkapitāla fondā tika iesniegts un atbalstīts projekts “Multimediāla atklāsme Stāmerienas pils ārtelpā”, kura ietvaros tiks radīts jauns kultūras mantojuma produkts mūsdienu izpratnē: multimediāla ekspozīcija par Stāmerienas pils un Volfu dzimtas vēsturi, kura tiks vizualizēta uz atjaunotās pils centrālās fasādes. Projekta ietvaros tiks veikta vēsturisko materiālu izpēte, radīts teksts un vizuālās identitātes dizains, kā arī komponēta oriģinālmūzika, apvienojot to programmatūrā. Radītais stāsts papildinās Latvijas kultūrtelpu un veicinās sabiedrības interesi par Romantisma kultūrvēsturisko laikmetu un vairāku paaudžu Volfu dzimtas devumu Eiropas kultūrtelpā.

Līdz 2019.gada 11.aprīlim biedrības “SATEKA” atklātā projektu konkursā plānots iesniegt projektu “Stāmerienas pils gaismas ceļā”, kura apstiprināšanas gadījumā pašvaldība iegādāsies tehniskos līdzekļus multimediālās ekspozīcijas rādīšanai un apskaņošanai (LED āra projektorus, gaismošanas LED prožektorus, to vadības sistēmu, apskaņošanas sistēmu).

Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanas un restaurācijas darbi norisinās projekta Nr.5.5.1.0/17/I/001 “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” ietvaros.

infrallo

nac kult vkkf

Vita Lāčkāja,
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja