Pēc vajadzīgās dokumentācijas sakārtošanas ekspluatācijā tiks nodota pārbūvētā Kalēju iela Stradu pagastā. Būvdarbi norisinājās 145 metru garumā. Šeit ir ieklāts asfalta segums, horizontālie apzīmējumi, nomainītas caurtekas, izbūvēts jauns ielu apgaismojums, ietves un  stāvvieta 11 automašīnām.

Kalēju iela ir viena no četrām ielām, kas tiek pārbūvētas projekta “Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes pilsētā” ietvaros. Vēl būvdarbi ir paredzēti trīs ielās Gulbenē - Pils, Klēts un Purva ielā.

Pils ielai ir izbūvēta pamatne un augustā varētu norisināties asfalta seguma ieklāšana 124 metru garumā. Savukārt pēc tam tiks pārbūvēta Klēts un Purva iela attiecīgi 85 metru un 150 metru garumā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 593 689,41 EUR, no tām 85% jeb 504 636,00 EUR ERAF finansējums, 3,75% jeb 22 263,35 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 11,25% jeb 66 790,06 EUR pašvaldības finansējums.

infrallo

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste