Pēc piemērotu laikapstākļu iestāšanās aprīļa sākumā tika atsākti darbi Purva ielā. Turpinās darbs pie ielas brauktuves pārbūves, ietves izbūves un apgaismojuma nodrošināšanas, kas ievērojami uzlabos gājēju drošību.

Purva iela 1

Purva iela 2

Purva iela 3

Projekta attiecināmās izmaksas ir 615 554,58 EUR (76.98% jeb 473 855,61 EUR ERAF finansējums, 5 % jeb 30 780,39 EUR cits publiskais finansējums, 4,5 % jeb 27 729,65 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 13,51 % 83 188,93 EUR pašvaldības finansējums).

infrallo