2019.gadā Gulbenes novada pašvaldība noslēgusi projekta Nr.3.3.1.0/17/I/032 “Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes pilsētā” īstenošanu.

Projekta ietvaros tika veikta četru uzņēmējdarbībai nozīmīgu Gulbenes pilsētas ielu pārbūve:

Kalēju ielas pārbūve (145 m) un publisko 11 stāvvietu izbūve, lietus ūdens novades sistēmas izbūve, ielas apgaismojuma ierīkošana;

Kaleju iela 1

Purva ielas posma pārbūve (150 m), lietus ūdens novades sistēmas izbūve, ietves izbūve un apgaismojuma ierīkošana

Purva

Klēts ielas posma pārbūve (85 m), lietus ūdens novades sistēmas izbūve, ietves izbūve un apgaismojuma ierīkošana

IMG 20190531 WA0008

Pils ielas posma pārbūve (124 m), lietus ūdens novades sistēmas izbūve

IMG 20190531 WA0011

Projekta attiecināmās izmaksas ir 615 554,58 EUR (81.98% jeb 504 636,00 EUR ERAF finansējums, 4,5% jeb 27 729,65 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 13,51% 83 188,93 EUR pašvaldības finansējums). Projekta neattiecināmās izmaksas (lietus ūdens novades sistēmu izbūve un ielu apgaismojuma ierīkošana) 60 141,61 EUR apmērā finansētas no pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.

infrallo

Baiba Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja