25.oktobra Gulbenes novada domes sēdē deputāti sociālā aprūpes centra „Jaungulbenes Alejas” vadītājas amatā iecēla Mariku Andževu, kura darbu iestādē uzsāks 2018.gada 26.novembrī.

Uz šo amatu pašvaldība bija izsludinājusi pretendentu atlasi. Vakancei pieteicās 6 personas, bet uz pārrunām tika aicinātas 2. Viens no pirmajiem jaunās vadītājas uzdevumiem būs sociālās aprūpes centra iekārtošana un personāla komplektēšana.

Pēc domes sēdes deputāti un pagastu pārvalžu vadītāji kopā ar sociālā dienesta vadītāju un Attīstības un projektu nodaļas vadītāju devās uz „Jaungulbenes Alejām”, lai iepazītos ar notiekošo būvdarbu gaitu. Vēl ir atlikuši nelieli iekšējās apdares darbi, lifta ierīkošana un teritorijas labiekārtošana – bruģēšana, apzaļumošana. Nesen uz ēkas jumta tika uzstādīti saules kolektori karstā ūdens sagatavošanai. Izpildot ugunsdrošības prasības, sociālā aprūpes centra teritorijā ir ierīkots arī dīķis.

Klientus „Jaungulbenes Alejās” sāks uzņemt nākamā gada pavasarī, jo vēl ir jāveic liels darbs pie centra aprīkošanas un citu formalitāšu nokārtošanas.

Būvdarbi norisinās projekta „Sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros.

log al

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste