Gada laikā bijusī Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas ēka ir pārtapusi par mūsdienīgu sociālās aprūpes centru „Jaungulbenes alejas” ar 99 gultasvietām. Būvniecības process ir teju pabeigts, un notiek gatavošanās ēkas nodošanai ekspluatācijā. Tas varētu notiks jau janvārī. Savukārt pirmos klientus centrā plānots uzņemt pavasarī, jo vēl ir jāveic telpu apmēbelēšana un iekārtošana.

Lai šādu centru varētu atvērt, pašvaldība īsteno vērienīgu projektu “Sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšana”. Tā mērķis ir ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, lai samazinātu primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi. Darbu gaitā veikta ēkas pārbūve un ārsienu, pagraba pārsegumu un grīdu siltināšana, cokola siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumtu siltināšana, ventilācijas sistēmas ar gaisa rekuperāciju uzstādīšana, apkures sistēmas pārbūve, saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai un energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana.

Pēc ilgstoša projekta pieteikuma sagatavošanas un precizēšanas procesa, kā arī diskusijām par Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma ieguldījumu ilgtermiņa sociālās aprūpes iestādēs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi projekta “Sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšana” pieteikumu. Tuvākajā laikā tiks noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu. Līdz ar to objekts taps ne tikai par pašvaldības, bet arī par valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

Projekta darbību īstenošanas rezultātā 2020.gadā tiks sasniegts primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 1292008.715 kWh/gadā, siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums - 266.727 CO2 ekvivalenta tonnas, kā arī iegūta no atjaunojamajiem energoresursiem ražotā papildjauda 0,069 MW.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 446 934,41 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 1 050 640,01 EUR (80,617527596% jeb 847 000,00 EUR ERAF finansējums, 4,8456178630% jeb 50 910,00 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 14,5368545% jeb 152 730,01 EUR pašvaldības finansējums) un neattiecināmās izmaksas 1 396 294,40 EUR (pašvaldības finansējums).

log al 

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja