Gulbenes novada pašvaldība, investējot 2,4 miljonus eiro pašvaldības, valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu finansējuma, gada laikā bijušo Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas ēku ir pārveidojusi par mūsdienīgu sociālās aprūpes centru „Jaungulbenes Alejas” ar 99 gultasvietām. Būvniecības process ir pabeigts, un 4.aprīlī notika sociālās aprūpes centra svinīga atklāšana.

„Mums ir pienākums parūpēties par sava novada vecākā gadagājuma ļaudīm. Un tas jādara ar vislielāko pietāti. „Jaungulbenes Alejās” tiks nodrošināti vislabākie dzīves apstākļi un attieksme no profesionāla personāla. Ieguldot milzīgu pašvaldības speciālistu darbu, mēs varam būt lepni, ka šī vieta nepalika pamesta, bet tika sakārtota,” uzsver Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.

Svinīgo atklāšanas pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs, Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents, Latvijas Pašvaldību savienības, būvuzņēmuma, apkārtējo novadu sociālo dienestu un sociālās aprūpes centru pārstāvji.

Šobrīd norisinās sociālās aprūpes centra personāla komplektēšana un gatavošanās pirmo klientu uzņemšanai, kas notiks aprīļa sākumā. Vispirms uz „Jaungulbenes Alejām” tiks pārcelti sociālās aprūpes centra “Tirza” iemītnieki, jo šī institūcija tiek likvidēta, un jaunais aprūpes centrs varēs pilnvērtīgāk nodrošināt klientu dzīves apstākļus.

Lai šādu centru varētu atvērt, pašvaldība īsteno vērienīgu projektu “Sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšana”. Tā mērķis ir ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, lai samazinātu primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi. Darbu gaitā veikta ēkas pārbūve un ārsienu, pagraba pārsegumu un grīdu siltināšana, cokola siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumtu siltināšana, ventilācijas sistēmas ar gaisa rekuperāciju uzstādīšana, apkures sistēmas pārbūve, saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai un energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana.

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbus projekta “Sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros veica SIA “Sanart”.

Projekta Nr.4.2.2.0/17/I/093 “Sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšana” kopējās izmaksas ir 2 446 934,41 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 1 050 640,01 EUR (80,617527596% jeb 847 000,00 EUR ERAF finansējums, 4,8456178630% jeb 50 910,00 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 14,5368545% jeb 152 730,01 EUR pašvaldības finansējums) un neattiecināmās izmaksas 1 396 294,40 EUR (pašvaldības finansējums). 

log al

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste