Noslēgumam tuvojas Ražotāju ielas Gulbenē un Lapu ielas Beļavas pagastā pārbūves darbi. Jau ir izbūvētas ietves, apgaismojums, ūdensvadi, kanalizācijas un lietus ūdens novades sistēmas, ieklāts asfalta segums un horizontālie apzīmējumi. Atliek vēl uzstādīt ceļa zīmes un veikt apzaļumošanas darbus.

„Šobrīd iedzīvotājiem varētu šķist, ka darbi nebūt nav pabeigti, bet pieslēgumi pie Brīvības ielas ir apzināti atstāti „nepabeigti”, jo 2018.gada pavasarī plānots uzsākt Brīvības ielas posma pārbūvi. Līdz ar to šobrīd ielu pieslēgumu vietu asfaltēšana būtu nelietderīga resursu šķiešana,” informē Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

Pašreiz tiek gatavota dokumentācija iepirkuma izsludināšanai gan Brīvības ielas posma pārbūves, gan rotācijas apļa izbūves darbu veikšanai. Tātad tiks veikta Brīvības ielas posma no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106 pārbūve, lietus ūdens novades sistēmas izbūve, apgaismojuma ierīkošana un ietves izbūve, apļa veida krustojuma izbūve satiksmes drošības uzlabošanai un ērtāku kravas automašīnu kustībai, iebraucot Gulbenes pilsētā no Smiltenes puses un veidojot ērtu izbraukšanu uz Lapu ielu, Miera ielu un Naglenes ielu.

„No tā brīža, kad uzsāksim būvdarbus, iedzīvotājiem un uzņēmējiem šajā zonā aptuveni pusotru gadu būs jāsadzīvo ar neērtiem braukšanas apstākļiem un ierobežotu piekļuvi objektiem. Darbu gaitā ielu nav plānots slēgt. Tas notiks tikai īslaicīgi, kad, piemēram, tiks mainītas caurtekas un izbūvētas komunikācijas. Šajos brīžos tiks veidots apvedceļš pa Miera ielu,” piebilst J.Barinskis.

2017.gada 10.augustā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgta vienošanās par projekta Nr.5.6.2.0/16/I/010 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” īstenošanu. Projekta mērķis ir uzņēmējdarbības attīstība Gulbenes pilsētā, reģenerējot degradētās teritorijas un nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 536 817.53 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 4 325 784.71 EUR (78,79% jeb 3 408 126,64 EUR ERAF finansējums, 3,75% jeb 162 216,93 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 11,25% jeb 486 650,78 EUR pašvaldības finansējums, 6,21% jeb 268 790,36 EUR cits publiskais finansējums) un neattiecināmās izmaksas 211 032.82 (pašvaldības finansējums). Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2020.gada beigām.

briv20log

Vita Lāčkāja-Krūmiņa
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja