16.februārī tika parakstīts projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” būvniecības līgums starp Gulbenes novada domi un SIA “8 CBR”. Līgumu parakstīja Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika un SIA “8 CBR” valdes priekšsēdētājs Andris Lacbergs.

rot1802

“Pēc līguma noslēgšanas sakārtosim visu nepieciešamo dokumentāciju, kas nepieciešama būvdarbu uzsākšanai, lai uzņēmējs var strādāt. Autovadītājiem nav jāuztraucas par iebraukšanu un izbraukšanu pilsētā, jo esam pārdomājuši satiksmes virzīšanu būvdarbu laikā šogad un nākamgad,” sarunā uzsvēra Gulbenes novada domes Projektu un attīstības nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.  

Kā informēja A. Lacbergs, plānots, ka darbi tiks uzsākti pēc diviem mēnešiem. Vispirms tā būs ēkas Brīvības ielā 106 demontāža, zemes virskārtas noņemšana būvniecības teritorijā, koku izzāģēšana, Brīvības ielas pārbūve. Plānots, ka rotācijas aplis tiks izbūvēts tikai 2019.gadā.

SIA “8 CBR” Brīvības ielas posma pārbūvi un rotācijas apļa izveidi veiks par 2 110 938,88 EUR bez PVN.

Projekta Nr.5.6.2.0/16/I/010 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” kopējās izmaksas ir 4 536 817.53 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 4 325 784.71 EUR (78,79% jeb 3 408 126,64 EUR ERAF finansējums, 3,75% jeb 162 216,93 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 11,25% jeb 486 650,78 EUR pašvaldības finansējums, 6,21% jeb 268 790,36 EUR cits publiskais finansējums) un neattiecināmās izmaksas 211 032.82 (pašvaldības finansējums).

Attēls

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste