Ir sākusies Brīvības ielas posma un rotācijas apļa izbūves projekta realizācija. Būvdarbu veicēji ir izvietojuši atbilstošās ceļa zīmes, izzāģējuši atsevišķus kokus, kur tas ir bijis vajadzīgs, nosprauduši trasi un sākuši noņemt apaugumu. Turpmākajās nedēļās paredzēts veikt ēkas Brīvības ielā 106 demontāžu, asfalta seguma frēzēšanu un slīpuma izlīdzināšanu vietā, kur paredzēts izbūvēt rotācijas apli, kā arī uzsākt lietus ūdens kanalizācijas izbūvi Brīvības ielas posmā, sākot no Brīvības ielas 67 . Savukārt laikā no 24.aprīļa līdz 9.maijam Naglenes ielā notiks caurtekas izbūve. Tas nozīmē to, ka iela būs slēgta un tiks organizēts apvedceļš pa Alkšņu, Zvaigžņu un Ausekļa ielu, izvietojot atbilstošas ceļa zīmes un norādes.

Kad tas būs paveikts Naglenes ielā, tad caurtekas izbūvi uzsāks arī Miera ielā. Abas caurtekas netiek izbūvētas vienlaicīgi, lai nebloķētu satiksmi.

„Neplānojam slēgt Brīvības ielu. Piekļūšana uzņēmumiem un mājokļiem tiks nodrošināta praktiski visu projekta realizācijas laiku, bet neizslēdzam atsevišķus gadījumus, kad dažādu darbu veikšanas procesā pieeja objektiem būs īslaicīgi ierobežota. Lai gan sākotnēji domājām vispirms pabeigt Brīvības ielas posmu no  Brīvības ielas 67 līdz pilsētas robežai un tikai tad ķerties klāt rotācijas apļa izbūvei, tad tagad būvuzņēmējs plāno šos darbus uzsākt reizē, lai līdz rudenim jau ieklātu asfalta seguma apakškārtu, bet nākamā gada pavasarī – divas virskārtas. Būvdarbiem šajā objektā vajadzētu noslēgties 2019.gada rudenī,” informē Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

Gulbenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajiem būvdarbiem. Kādu laiku jārēķinās zināmām neērtībām, taču pēc projekta realizācijas pārvietošanās šajā posmā būs krietni ērtāka un drošāka gan transportlīdzekļu vadītājiem, gan gājējiem. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jāni Barinski (26467459).

Projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā”  ietvaros tiks veikta Brīvības ielas posma no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106 pārbūve, lietus ūdens novades sistēmas izbūve, apgaismojuma ierīkošana un ietves izbūve, apļa veida krustojuma izbūve (60m diametrā) satiksmes drošības uzlabošanai un ērtāku kravas automašīnu kustībai, iebraucot Gulbenes pilsētā no Smiltenes puses un veidojot ērtu izbraukšanu uz Lapu ielu, Miera ielu un Naglenes ielu.

Šī paša projekta ietvaros jau ir veikta ceļa Brīvības-Brīvības 87 (Ražotāju iela) un Lapu ielas Beļavas pagastā pārbūve.

Projekta Nr.5.6.2.0/16/I/010 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” kopējās izmaksas ir 4 536 817.53 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 4 325 784.71 EUR (78,79% jeb 3 408 126,64 EUR ERAF finansējums, 3,75% jeb 162 216,93 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 11,25% jeb 486 650,78 EUR pašvaldības finansējums, 6,21% jeb 268 790,36 EUR cits publiskais finansējums) un neattiecināmās izmaksas 211 032.82 (pašvaldības finansējums).

briv20log

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste