Gulbenes novada pašvaldība turpina vērienīgā projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” realizāciju, kura ietvaros jau ir pārbūvēta Lapu iela Beļavas pagastā un Ražotāju iela Gulbenē, bet turpinās Brīvības ielas posma pārbūve un rotācijas apļa izveide. Noslēgto iepirkumu līgumu rezultātā iepriekš minēto darbu veikšanai radies Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma ietaupījums, līdz ar to projektu plānots papildināt ar vienu jaunu aktivitāti – Zaļās ielas pārbūve Gulbenes pilsētā, savukārt atlikušo finansējumu novirzīt jaunas projekta idejas “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” iesniegšanai.

kartem

Kartē attēlotas ielas, kas tiek pārbūvētas projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” ietvaros.

Jaunā projekta ietvaros, pamatojoties uz komersantu iesniegumiem, plānota Rūpniecības ielas pārbūve Rankas pagasta Gaujasrēveļos, Dālderu ielas un pašvaldības ceļa 12-2 “Liepulejas-Dālderi-Stāķi” pārbūve Stradu pagastā, Kļavkalnu ielas posma pārbūve Beļavas pagasta Ozolkalnā un Ceļa 2-26 “Mototrases ceļš” posma pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Daukstu pagastā, rezultātā radot vismaz 2 jaunas darba vietas, piesaistot privātās investīcijas vismaz 1 800 000 EUR apmērā un samazinot degradēto teritoriju platība par 3,5 ha.

Lai minētās aktivitātes varētu veikt, pašvaldība jau 2018.gada nogalē Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza grozījumu pieprasījumu projektam “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” (Nr.5.6.2.0/16/I/010). Šobrīd notiek dokumentu vērtēšanas process.

briv20log

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja