Līdz ar būvniecības sezonas sākšanos, Gulbenē tiks uzsākta Zaļās ielas pārbūve 288m garumā, sākot no Brīvības ielas puses. Pārbūves darbus līdz 2020.gada augustam veiks SIA “Rubate” par līgumcenu 240 376,63EUR bez PVN, savukārt būvuzraudzības pakalpojumu objektā nodrošinās SIA “KEM” par līgumcenu 6280,00 EUR bez PVN.

zala iela

Šis ir vērienīgā projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” turpinājums, jo iepriekš noslēgto iepirkumu līgumu rezultātā, kuru ietvaros jau veikta Lapu ielas Beļavas pagastā, Ražotāju ielas, Brīvības ielas posma pārbūve un rotācijas apļa izbūve Gulbenē, radies Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma ietaupījums, līdz ar to ir iespējams sakārtot vēl vienu objektu.

Lapu un Ražotāju iela ekspluatācijā pieņemta jau 2017.gada nogalē, savukārt divus gadus vēlāk – 2019.gada nogalē – noslēdzās būvdarbi uzņēmējdarbībai un tranzītkustībai nozīmīgā objektā – Brīvības ielas posmā un jaunizveidotajā rotācijas aplī. 2020.gada 10.janvārī objekts tika pieņemts ekspluatācijā.

Projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” (Nr.5.6.2.0/16/I/010) īstenošana plānota līdz 2021.gada sākumam.

briv20log

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste