Attīstot Gulbenes vēsturisko centru, Gulbenes novada pašvaldība uzsāks Sarkanās pils teritorijas labiekārtošanu. Vietu, kur vēl nesen slējās neapmierinošā stāvoklī esošā pils piebūve, pavasarī rotās rozes, lavandas, peonijas, dažādi košumkrūmi un asās egles. Tiks izveidoti arī betona bruģa un grants seguma gājēju celiņi.

sarkana

Darbus saskaņā ar iepirkuma „Pils parka daļas labiekārtošanas 1.kārta” rezultātiem veiks SIA “AMBERGOLD”. Izpildes termiņš ir 112 dienas no abpusējas līguma parakstīšanas dienas, kas šajā gadījumā ir 2018.gada 8.oktobris. Kopējā līgumcena ir 44488,88 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 29 962,50 eiro. Ja laikasptākļi būs labvēlīgi, tad labiekārtošanas darbus varēs uzsākt jau novembrī.

Aktivitātes norisinās Interreg Igaunijas/Latvijas pārrobežu programmas projekta „Dārza pērles” ietvaros, kas tiek realizēts sadarbojoties 19 partneriem – pašvaldībām, biedrībām, tūrisma organizācijām, kā  arī Latvijas Universitātei un Tartu Universitātei. Kopā tiks radīts pievilcīgs un ilgtspējīgs dārza tūrisma pakalpojums – izveidoti vairāki kopīgi tūrisma maršruti, kas dārzu tūristiem piedāvās dažādus pakalpojumus. Galvenās projekta aktivitātes ietver produktu attīstību un pakalpojumu izveidi, dārzu un parku īpašnieku un vadītāju kapacitātes paaugstināšanu, “Dārza pērļu” popularizēšanu un reklāmu, kā arī ieguldījumus dārzu un parku pilnveidošanā, lai padarītu tos pievilcīgākus un ērtākus apmeklētājiem.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

intereg darza perles

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste