Aprīlī atsākušies Sarkanās pils teritorijas labiekārtošanas darbi. Šobrīd tiek izbūvēti pamati gājēju celiņiem, un darbu ietvaros tiks ierīkoti apstādījumi. Aktivitātes tiek īstenotas Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. Est-Lat 70 “Garden Pearls” ietvaros.

spils3

16.aprīlī Igaunijā norisinājās projekta partneru tikšanās, kurā tika apspriests līdz šim paveiktais, kopīgi strādāts pie dārzu tūrisma maršruta, kā arī plānota “Atvērto dārzu nedēļa”.

30.aprīlī LU Dabas mājā notiks dārzu īpašnieku apmācību seminārs par dārzu tūrismu, savukārt no 2.-5. maijam projekta partneri dosies mācību vizītē uz Lielbritāniju, lai iepazītos ar dārzu tūrisma principiem Dienvidanglijā.

spils2

spils

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

intereg darza perles

Baiba Trifane,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja