amors miniGulbenes novada pašvaldība kopš 2018. gada piedalās projektā “Garden Pearls” jeb “Dārza pērles”. Vidzemes Tūrisma asociācija (VTA), sadarbojoties ar 17 pašvaldībām un organizācijām Vidzemē un Dienvidigaunijā, uzsāka Interreg Igaunijas/Latvijas pārrobežu programmas projektu ar mērķi veicināt dārza tūrisma attīstību Latvijā un Igaunijā, kā arī popularizēt Latviju un Igauniju kā vienotu dārzu tūrisma galamērķi.

Projekta ietvaros jau varam priecāties par sakārtotu Sarkanās pils apkārtni Gulbenē. Tāpat notikušas mācības dārzu speciālistiem un citi pasākumi. Sadarbojoties visiem partneriem, radīta mājaslapa www.gardenpearls.eu, kurā apvienota informācija par projektā iesaistītajiem dārziem. Mājaslapa pieejama latviešu, igauņu un angļu valodā. Tā piedāvā iepazīties ar Igaunijas un Latvijas dārzu un parku pakalpojumiem, izglītojošo un izklaides piedāvājumu, kā arī tuvākajiem plānotajiem pasākumiem. Tajā iekļauta informācija arī par Rankas muižas parku un Vecgulbenes muižas parku pie Sarkanās pils. Tāpat ir radīti vairāki kopīgi tūrisma maršruti. Galvenās projekta aktivitātes ietver produktu attīstību un pakalpojumu izveidi, dārzu un parku īpašnieku un vadītāju kapacitātes paaugstināšanu, “Dārza pērļu” popularizēšanu un reklāmu, kā arī ieguldījumus dārzu un parku pilnveidošanā, lai padarītu tos pievilcīgākus un ērtākus apmeklētājiem.

Gulbenes novada pašvaldība šobrīd ir papildinājusi sākotnēji plānotās projekta aktivitātes. Sadarbībā ar mākslinieci Andu Poikāni pēc vēsturiskās fotogrāfijas top Amora figūra, kas kādreiz atradusies netālu no Sarkanās pils, tāpat noslēgts līgums par 3 podestu izgatavošanu, no kuriem viens paredzēts iepriekš minētajai skulptūrai, bet pārējie divi (veidoti aptuveni 70 cm augstumā) – būs piemēroti savdabīgai tūristu aktivitātei “Kļūsti par skulptūru!”.

Lai sekotu līdzi teritorijas apmeklētībai, tajā tiks izvietots apmeklētāju plūsmas skaitītājs. Iegūtie dati palīdzēs analizēt apmeklētāju plūsmu atbilstoši sezonai, kā arī nodrošinās informāciju tūrisma statistikas veidošanai.
Ieplānotās aktivitātes plānots pabeigt vasaras sākumā.

skulp mini

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

intereg darza perlesdarza perles

Elīna Strode,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja