Šajā mēnesī darbu piecos ezeros un Pededzes upē noslēdza pētnieku grupa no SIA “Saldūdeņu risinājumi”.

Ūdens un zivju resursu paraugi tika ņemti no Stāmerienas, Augulienas, Lazdaga, Kaļņa, Mezīša ezera un Pededzes upes. To analīzei laboratorijā būs nepieciešami 2 mēneši. Paralēli pētnieciskajam darbam speciālisti uzklausīja vietējo iedzīvotāju domas un viedokļus par ūdenstilpju apsaimniekošanu, īpaši uzsverot rūpes par ezeru nākotni.

“Septembra beigās aicināsim visus interesentus uz kopīgu sarunu par ūdeņu apsaimniekošanas jautājumiem. Šajā diskusijā pētnieki prezentēs arī savu redzējumu par situāciju pētītajos ezeros un Pededzē.

Staamerienas ezeers 2

Staamerienas ezeers 14

Staamerienas ezeers 18

Staamerienas ezeers 24

Auguliena 1

Auguliena 4

Auguliena 16

Kalna ezers 1

Kalna ezers 5

Kalna ezers 13

Pededze 7

Pededze 9

Pededze 20

Pededze 21

Savukārt ezeru apsaimniekošanas un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi būs pieejami publiski pašvaldības mājaslapā,” stāsta Baiba Kalmene, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja.

 

Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste