Staamerienas ezeers 17Gulbenes novadā 2019. gadā tika veikta publisko ezeru (Sudala, Ušura, Ludza, Ādmiņu, Kalmodu un Lielā Virānes ezera) izpēte. 2020. gadā pašvaldība turpināja uzsākto darbu pie  ezeru apsaimniekošanas jautājumu sakārtošanas, organizējot vēl piecu ezeru izpēti: Stāmerienas, Augulienas, Mezīša, Lazdaga un Kaļņa ezera, lai ilgtermiņā nodrošinātu objektīvāku  lēmumu pieņemšanu. Pētījumi tika veikti arī Pededzes upes posmos, kas neietilpst īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās. 2020. gadā ezeru izpēte  īstenota ar Valsts Zivju fonda finansiālu atbalstu 10 000 EUR apmērā, projekta līdzfinansējums no pašvaldības budžeta 3902, 90 EUR apmērā.

Vispārīga informācija par ūdensobjektu apsaimniekošanu Gulbenes novadā ir atrodama šajā prezentācijā.

SIA “Saldūdeņu risinājumi”  pētnieku izstrādātie ezeru ekspluatācijas noteikumi un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi tiek publicēti elektroniski; iedzīvotāji tiek aicināti tos izlasīt, lai izdarītu savus secinājumus.  Pētnieku sagatavotie ezeru ekspluatācijas noteikumi un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi ir atrodami šeit:

Augulienas ezera Ekspluatācijas noteikumi

Augulienas ezera Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Kaļņa ezera Ekspluatācijas noteikumi

Kaļņa ezera Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Lazdaga ezera Ekspluatācijas noteikumi

Lazdaga ezera Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Mezīša ezera Ekspluatācijas noteikumi

Mezīša ezera Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Pededzes upes (Gulbenes novada teritorija) Ekspluatācijas noteikumi

Pededzes upes (Gulbenes novada teritorija) Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Stāmerienas ezera Ekspluatācijas noteikumi

Stāmerienas ezera Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Pēc izpētes laikā iegūtā materiāla analizēšanas darba laboratorijās 2020.gada oktobrī tika organizēta iedzīvotāju, SIA “Saldūdeņu risinājumi” pētnieku un pašvaldības pārstāvju tikšanās. Tās laikā vadošais pētnieks Matīss Žagars savā prezentācijā uzsvēra Gulbenes novadā pētīto ezeru galvenās, raksturīgākās īpatnības, tika pārrunāti jautājumi par turpmāko iespējamo ezeru apsaimniekošanu.

Pētnieki uzsvēra, ka zivju resursu apsaimniekošanas uzlabošanai pētītajos ezeros ir pilnībā jāizskauž maluzvejniecība,  jo īpaši - Mezīša un Augulienas ezerā. Kā ezeru ar samērā  lielu socioloģiski ekonomisko potenciālu pētnieki norādīja uz Stāmerienas ezeru.

Papildus ezeru izpētei tika īstenota zivsaimniecisko resursu uzraudzības pasākumu plānošana un ieviešana: iegādāts pamataprīkojums (laiva ar piekabi, eholote, kvadracikls laivas pārvietošanai, funkcionāli jaudīgs bezpilota lidaparāts un termokamera) un veiktas nepieciešamās personāla apmācības, lai vides inspektors iespējami drīz varētu uzsākt plānotos kontroles pasākumus. Aprīkojuma iegāde realizēta ar  Valsts Zivju fonda finansiālu atbalstu 26071, 06 EUR apmērā, līdzfinansējums no pašvaldības budžeta 5314, 72 EUR apmērā.

Drīzumā tiks publicēta precīzāka informācija par zivsaimniecisko resursu uzraudzības un kontroles pasākumiem Gulbenes novada teritorijas ūdenstilpēs.

Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai!

Logo zivjufonds

Baiba Kalmane,

Gulbenes novada pašvaldības

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja