Litenes vārds uz laiku laikiem saistīts Latvijas vēsturē ar Latviešu armijas virsnieku traģisko likteni. Litenes pagastā, gleznainās Pededzes upes krasta priežu silā Latvijas brīvvalsts laikā 20.gs. 1930.gadu nogalē atradās Latvijas armijas vasaras nometne. Te bija izcirstas stigas, ierīkoti ceļi, izurbtas akas, uzbūvētas koka barakas un virtuves, uzcelts arī stiprs koka konstrukciju tilts pāri Pededzei, bet turpat netālu atradās moderns poligons. Vairāki tūkstoši iesaucamo no maija līdz rudenim apguva kaujas taktikas iemaņas un šaušanas māku, iepazinās ar karaspēka lauka apmetnes grūtībām un norūdījās fiziski un garīgi.
1941.gada vasarā nometnes vietā pret latviešu virsniekiem tika vērsts staļinisma terors. Nepilnu pustūkstoti latviešu virsnieku aizsūtīja uz Noriļsku Sibīrijā, daļu nošāva un slepus apraka tuvējā mežā. Pie kādreizējo ēku pamatiem ir piemiņas akmens, uz kura rakstīts – „1941.gada jūnijā Litenes nometnē sākās latviešu virsnieku moku un iznīcības ceļš”. Savukārt 1941.gada vasaras beigās netālu no šīs vietas pēc hitleriskās Vācijas armijas pavēles nošāva ap 200 mierīgo iedzīvotāju, pārsvarā ebrejus. 20.gadsimta 60.gados te iekārtoja piemiņas vietu. 1988.gadā sākās latviešu virsnieku bojāejas vietas apzināšana.

Foto 16 06 2021

Ik gadu 14.jūnijā Sitas silā un Litenes kapos notiek piemiņas pasākumi. Šeit tiek iedegts atmiņu ugunskurs, pie kura pulcējas Latvijas valsts prezidents, aizsardzības ministrs, Nacionālo bruņoto spēku komandieris, regulāro spēku un Zemessardzes vienību komandieri, karavīri, zemessargi un jaunsargi, Gulbenes novada pašvaldības un Litenes pagasta pārstāvji, 1941.gada notikumu aculiecinieki un vietējie iedzīvotāji.

Labiekārtojot Latvijas armijas Litenes nometnes vietu, 2020.gada vasarā, uzstādīti koka soli un informatīvie stendi, ierīkota ugunskura vieta, izveidots karoga masts ar skatu platformu. Vēsturisko vietu papildina ar Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku atbalstu uzstādītais demilitarizētais lielgabals. Šis prettanku lielgabals gan nav identisks 2. pasaules kara laikā Latvijas armijā izmantotajiem, tomēr šādi lielgabali sākotnēji izmantoti atjaunotās Latvijas armijā.
Projekta “Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošana” ietvaros Litenes
nometnes vietā ierīkota ugunskura vieta, uzstādīti koka soli un informatīvie stendi, kā arī izveidots karoga masts ar skatu platformu.

Projekta Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000002 kopējās izmaksas 34 592,51 EUR apmērā, no tām ELFLA finansējums 22 500,00 EUR, pašvaldības finansējums 2 500,00 EUR un neattiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums) – 9 592,51 EUR.

Litene logo