Lejasciema ambulanceCentrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi Gulbenes novada pašvaldības projektu “Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošana Gulbenes novadā”, kas tiks īstenots sešās Gulbenes novada ģimenes ārstu praksēs.
Vienošanās par projekta īstenošanu tika parakstīta 2019. gada 29. oktobrī.
Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru Gulbenes novada lauku teritorijās esošajās ģimenes ārstu praksēs.
Projekta īstenošanas rezultātā līdz 2021. gada 28. oktobrim tiks attīstītas sešas ģimenes ārstu prakses, kā rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte Līgas Vebruāles ģimenes ārsta praksē Jaungulbenes pagastā, Sandras Liepiņas ģimenes ārsta praksē Lejasciema pagastā, Intas Luguzes ģimenes ārsta praksē Litenes pagastā, Baibas Mezītes ģimenes ārsta praksē Lizuma pagastā, Daces Mūrnieces ģimenes ārsta praksē Tirzas pagastā un Jāņa Seļicka ģimenes ārsta praksē Stāmerienas pagastā reģistrētajiem pacientiem.
Projekta Nr. 9.3.2.0/19/A/087 kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 52 000,00 EUR apmērā, no tām ERAF finansējums 44 200,00 EUR jeb 85%, valsts budžeta finansējums 4 680,00 EUR jeb 9%, pašvaldības finansējums 3 120,00 EUR jeb 6%.

nap20


Monika Prokofjeva, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja