Gulbenes novada pašvaldība ir uzsākusi projekta “Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošana Gulbenes novadā” īstenošanu, kā ietvaros tiks uzlabota kvalitatīva veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība sešās Gulbenes novada lauku teritorijā esošajās ģimenes ārstu praksēs.prakse

prakse1

2020. gada aprīlī tika uzsākti darbi Daces Mūrnieces ģimenes ārsta praksē Tirzas pagastā, kur projekta ietvaros tiek veikts pacientu reģistratūras telpas remonts un uzgaidāmās telpas remonts – grīdas seguma maiņa, griestu un sienu apdare, kā arī esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem. 2020. gada maijā darbi tika uzsākti Jāņa Seļicka ģimenes ārsta praksē Stāmerienas pagastā, kur projekta ietvaros tiek veikts pacientu uzgaidāmo telpu remonts, esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem, apkures krāsns atjaunošana, kā arī durvju montāža.

Ievērojot projekta īstenošanas grafiku, darbi atlikušajās ģimenes ārstu praksēs, t.i., Līgas Vebruāles ģimenes ārsta praksē Jaungulbenes pagastā, Sandras Liepiņas ģimenes ārsta praksē Lejasciema pagastā, Intas Luguzes ģimenes ārsta praksē Litenes pagastā, Baibas Mezītes ģimenes ārsta praksē Lizuma pagastā, tiks veikti secīgi līdz 2020. gada 16. oktobrim.

Projekta Nr. 9.3.2.0/19/A/087 kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 52 000,00 EUR apmērā, no tām ERAF finansējums 44 200,00 EUR jeb 85%, valsts budžeta finansējums 4 680,00 EUR jeb 9%, pašvaldības finansējums 3 120,00 EUR jeb 6%.

logo ESF mazs

Monika Prokofjeva, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja