Būvuzņēmējs SIA “Vidzemes būvnieks” ir pabeidzis Daces Mūrnieces ģimenes ārsta prakses vietas Tirzas pagastā infrastruktūras uzlabošanas darbus, tajā skaitā grīdu betonēšanu, esošo gaismekļu nomaiņu uz LED tehnoloģiju gaismekļiem, jaunu palodžu montāžu, griestu un sienu apdares atjaunošanu, grīdas seguma maiņu.

Šobrīd darbi turpinās Jāņa Seļicka ģimenes ārsta praksē Stāmerienas pagastā, kā arī jūnijā darbi tika uzsākti Līgas Vebruāles ģimenes ārsta praksē Jaungulbenes pagastā, kur projekta ietvaros plānots veikt grīdas segumu nomaiņu, esošo gaismekļu nomaiņu uz LED tehnoloģiju gaismekļiem, kā arī durvju rokturu un aizslēgu montāžu un invalīdu atbalsta roktura nodrošināšanu invalīdu tualetē.

Tirza Pirms 3

Tirza Pec 3

Tirza Pirms 4

Ievērojot projekta īstenošanas grafiku, darbi pārējās ģimenes ārstu praksēs tiks veikti secīgi līdz 2020. gada 16. oktobrim.

Projekta Nr. 9.3.2.0/19/A/087 “Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošana Gulbenes novadā” ietvaros tiks uzlabota kvalitatīva veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība sešās Gulbenes novada lauku teritorijā esošajās ģimenes ārstu praksēs. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 52 000,00 EUR apmērā, no tām ERAF finansējums 44 200,00 EUR jeb 85%, valsts budžeta finansējums 4 680,00 EUR jeb 9%, pašvaldības finansējums 3 120,00 EUR jeb 6%.

Logo ERAFlielaks

Monika Prokofjeva, Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja