Septembra mēnesī ir noslēgušies Sandras Miķelsones ģimenes ārsta prakses vietas Lejasciema pagastā infrastruktūras uzlabošanas darbi, kā ietvaros tika veikta ēkas pamatu siltināšana, samazinot ēkas siltuma zudumus un nodrošinot pacientiem komfortablu iekštelpu klimatu.

Arī Baibas Mezītes ģimenes ārsta prakses vietas Lizuma pagastā infrastruktūras uzlabošanas darbi ir pabeigti, kā ietvaros tika nomainīti esošie gaismekļi uz LED tehnoloģiju gaismekļiem, veikta sanitārā mezgla atjaunošana un iekšdurvju skaņas izolācijas uzlabošana.

Lejasciems Procesa 2

Lejasciems Pec

Lejasciems Procesa

Šobrīd darbi turpinās Intas Luguzes ģimenes ārsta prakses vietā Litenes pagastā, kur tiks veikta atsevišķa sanitārā mezgla izbūve, logu nomaiņa, kā arī esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem.

ERAF nap

Monika Prokofjeva,

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja