2020. gada oktobrī ir noslēgušies Intas Luguzes ģimenes ārsta prakses vietas Litenes pagastā infrastruktūras uzlabošanas darbi, kā ietvaros tika veikta atsevišķa sanitārā mezgla izbūve, logu nomaiņa, kā arī esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem. Līdz ar to Gulbenes novada pašvaldība ir noslēgusi projekta Nr. 9.3.2.0/19/A/087 “Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošana Gulbenes novadā” īstenošanu, un šobrīd norisinās projekta noslēguma atskaišu gatavošana.DSC 0246

20201103 155821

Projekta, kura mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, ietvaros tika attīstītas 6 ģimenes ārstu prakses, kā rezultātā uzlabojusies pakalpojumu pieejamība un kvalitāte Līgas Vebruāles ģimenes ārsta praksē Jaungulbenes pagastā, Sandras Miķelsones ģimenes ārsta praksē Lejasciema pagastā, Intas Luguzes ģimenes ārsta praksē Litenes pagastā, Baibas Mezītes ģimenes ārsta praksē Lizuma pagastā, Daces Mūrnieces ģimenes ārsta praksē Tirzas pagastā un Jāņa Seļicka ģimenes ārsta praksē Stāmerienas pagastā reģistrētajiem pacientiem.

ERAF nap

Monika Prokofjeva,

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja