91979832 2581296522085270 6706820397410549760 oŠajā pavasarī Gulbenes novada pašvaldība ir uzsākusi infrastruktūras uzlabošanu uzņēmējdarbības attīstībai būtiskās teritorijās, veicot ielu un ceļa posmu pārbūves darbus Rankas pagastā, Stradu pagastā, Beļavas pagastā un Daukstu pagastā.

Līdz 2020.gada nogalei tiks veikti šādi darbi:

  • Rūpniecības ielas pārbūve 260 m garumā un ielas apgaismojuma atjaunošana Gaujasrēveļos, Rankas pagastā;
  • Dālderu ielas un pašvaldības ceļa 12-2 Liepulejas-Dālderi-Stāķi pārbūve Stradu pagastā 790 m garumā;
  • Kļavkalnu ielas pārbūve Ozolkalnā, Beļavas pagstā 838 m garumā;
  • Ceļa 2-26 "Mototrases ceļš" posma pārbūve Daukstu pagastā 380 m garumā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas vismaz 3 jaunas darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas 2 000 000 eiro apmērā un samazināta degradēto teritoriju platība par 4,0 ha.

Projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” (Nr.5.6.2.0/19/I/014) kopējās izmaksas ir 790 983,76 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas ir 788 412,15 eiro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām jeb 670 150,33 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 3,75% no attiecināmajām izmaksām jeb 29 565,46 eiro, pašvaldības finansējums ir 11,25% no attiecināmajām izmaksām jeb 88 696,36 eiro. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 2 571,61 eiro (pašvaldības finansējums).

briv20log

Baiba Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja