Īstenojot deinstitucionalizācijas procesu Latvijā, Vidzemes plānošanas reģions aicina tos vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem un kuriem ir noteikta invaliditāte, doties uz savas pašvaldības sociālo dienestu, lai pieteiktos sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai bez maksas. Vidzemē projektā “Vidzeme iekļauj” iesaistījušās visas 26 pašvaldības, arī Gulbenes novads. Bezmaksas pakalpojumi būs pieejami līdz 2022. gadam ieskaitot.

Kontaktiem ar Gulbenes novada sociālo dienestu…

Vairāk – www.vidzeme.lv

Attēls