Smilsu terapija Foto PublicitateGulbenes novada pašvaldība aktīvi iesaistās Vidzemes plānošanas reģiona projektā “Vidzeme iekļauj” un īsteno deinstitucionalizācijas procesu Gulbenes novadā, kā mērķis ir mazināt institucionālo aprūpi, nodrošinot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī bērniem, ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Šādi pakalpojumi dod iespēju cilvēkiem dzīvot ģimenē, mazina atstumtības risku, ļauj attīstīt saskarsmes un darba prasmes, kā arī būtiski uzlabo cilvēku iespēju dzīvot un iekļauties sabiedrībā.

Pakalpojumu saņēmušie klienti ir apmierināti ar saņemtajiem pakalpojumiem. Tomēr, šobrīd pieejamo pakalpojumu klāsts ir nepietiekams, tāpēc Gulbenes novada pašvaldība ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu plāno veidot piecus jaunus pakalpojumus novada iedzīvotājiem:

  • dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • grupu dzīvokļa pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu;
  • sociālās rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Pakalpojumu realizēšana veicinās veselīgas, mūsdienīgas sabiedrības veidošanos, kas aicinās uz ikvienu cilvēku raudzīties līdzvērtīgi, neierobežojot indivīda tiesības uz pašnoteikšanos. Pakalpojumi nodrošinās nepieciešamo atbalstu, sociālo un darba prasmju attīstīšanu, kā arī veicinās iekļaušanos sabiedrībā, turklāt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īpatsvars tiks palielināts, bet aprūpe institūcijās – samazināta.

Šobrīd projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ir saņēmuši 23 gulbenieši, izvēloties tādus pakalpojumus, kā smilšu spēles terapiju, bioakustiskās korekcijas metodes, psihologa konsultācijas, logopēdu, mikrologopēdu, zemūdens masāžas, reitterapiju u.c. pakalpojumus.

Savukārt atbalstu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem izmantojuši 12 vecāki, kuri saņēmuši fizioterapeita un psihologa pakalpojumus.

Gulbenes novada sociālā dienesta darbinieki aicina vērsties sociālajā dienestā to bērnu vecākus, kuru bērniem projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros tika izstrādāts individuālais atbalsta plāns, lai uzsāktu saņemt pakalpojumus.

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja