Nu jau gandrīz gadu Gulbenes novada jauniešiem ir iespēja iesaistīties projektā “PROTI un DARI!”.

Kādi ir mūsu sasniegumi? Iespējams, kādam šķitīs, ka tie nav lieli, tomēr 7 jauniešiem ir dota iespēja pilnveidot sevi, uzlabot savas zināšanas un iekļauties sabiedrībā.

Kas ir projekts “PROTI un DARI!”?  Tas ir projekts, kas vērsts uz 16-29 gadus veciem, kuri nestrādā, nemācās, neapgūst arodu, nenodarbojas ar uzņēmējdarbību, dzīves kvalitātes uzlabošanu caur iekļaušanos darba tirgū vai atgriešanos pie mācībām.

Ko tad jaunieši šajā laikā ir darījuši? Jaunieši ir apguvuši autovadītāja prasmes, uzlabojuši savas prasmes apģērba modelēšanā un šūšanā, mācījušies valodas, matemātiku, nodarbojušies ar sportu, uzlabojuši iemaņas datorgrafikā, praktizējušies uzņēmumos, uzlabojuši savas iemaņas dažādos praktiskos jautājumos, kas noder dzīvē, piemēram, CV un motivācijas vēstules rakstīšanā.

Ja arī Tu esi nonācis situācijā, kad Tev ir nepieciešama palīdzība, lai iekļautos mācību procesos vai darba tirgū, vai kādam tavam paziņam ir izveidojusies šāda situācija – nāc pie mums!

Kur mūs atrast? Gulbenes novada dome, Gulbene, Ābeļu iela 2, 315.kabinets, Lauris Šķenders, vai zvani pa telefonu 287428707.

proti 18

Projekts Nr.8.3.3.0/15/I/001 „PROTI un DARI!” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

Lauris Šķenders,

Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālists