Gulbenes novada dome aicina jauniešus pieteikties projektā “PROTI un DARI!” un izmantot tajā sniegtās iespējas. Projektā kopš tā uzsākšanas brīža Gulbenes novadā ir startējuši vairāk kā 15 jaunieši, kuri ir apguvuši dažādas prasmes un iemaņas, kas var sekmēt to iekļaušanos darba tirgū vai izglītības iegūšanu. Jaunieši ir apmeklējuši dažādas potenciālās darba vietas, iepazinuši profesijas, mācījušies IT nozarē, apguvuši fotografēšanu un skaistumkopšanu, ieguvuši autovadītāja apliecību un darījuši daudz ko citu savas karjeras attīstībai un izaugsmei. 

Jaunieti, nepaliec uz pauzes! Nāc! Mēs kopā ar tevi izveidosim tieši tev piemērotu 2 līdz 6 mēnešus garu programmu, kur Tu varēsi iepazīt tās profesijas, kuras interesē tieši Tevi. Tu varēsi uzlabot tās prasmes, kuras ir būtiskas Tavai izaugsmei un attīstībai.

Projektā var piedalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri uz programmas realizācijas sākumu nestrādā, nemācās, neapgūst arodu un nav reģistrēti kā bezdarbnieki.

Piesakies projektam, zvanot vai rakstot Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālistam Laurim Šķenderam (28742087, ).

Projekts Nr.8.3.3.0/15/I/001 „PROTI un DARI!” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

proti 18

Vita Lāčkāja-Krūmiņa
Gulbenes novada domes
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja