Gulbenes novada pašvaldība un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir parakstījusi vienošanos par projektā “PROTI un DARI!” atbalstāmo darbību īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2020.gada 31.oktobrim, līdz ar to arī Gulbenes novada pašvaldība iesaistīsies projekta īstenošanā vēl nākošos divus gadus.

proti

Sākotnēji pašvaldība līdz 2018.gada beigām projekta aktivitātēs plānoja iesaistīt 30 jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, bet līdz ar projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu mērķa grupas jauniešu skaits palielināts līdz 61. Projekta ietvaros jauniešiem tiek piedāvāta iespēja attīstīt tās prasmes, zināšanas un iemaņas, kas palīdzēs uzsākt darba gaitas, iesaistītes izglītībā un kļūt sociāli aktīviem. Balstoties uz jaunieša esošajām prasmēm, interesēm, iespējamajiem attīstības virzieniem un vajadzībām, viņam tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus.

proti1

Jāatzīmē, ka Gulbenes novada pašvaldība š.g. septembrī projekta pieredzes apmaiņas pasākuma laikā saņēma Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pateicību par veiksmīgu sadarbību, aktīvu jauniešu iesaisti projektā un gatavību konstruktīvi risināt darba jautājumus.

proti2

Projekts Nr.8.3.3.0/15/I/001 „PROTI un DARI!” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

proti 18

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja