proti diagProjekta “PROTI UN DARI!” aktivitātēs kopš 2016.gada rudens pašvaldība ir iesaistījusi vairāk kā 50 jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Projekta ietvaros jauniešiem tiek piedāvāta iespēja attīstīt tās prasmes, zināšanas un iemaņas, kas palīdzēs uzsākt darba gaitas, iesaistīties izglītībā un kļūt sociāli aktīviem. Balstoties uz jaunieša esošajām prasmēm, interesēm, iespējamajiem attīstības virzieniem un vajadzībām, viņam tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus.

Apkopotā informācija par jauniešu biežāk izmantotajām iespējām liecina, ka lielākā daļa izvēlējušies apmeklēt autoskolu, iegūstot autovadītāja apliecību, doties uz sporta un vingrošanas nodarbībām, apmeklēt karjeras konsultācijas, kā arī dažādus skaistumkopšanas kursus.

Savukārt citi jaunieši apguvuši floristiku, šūšanu, vizuālā tēla veidošanas un citas nodarbības.

Projekts Nr.8.3.3.0/15/I/001 „PROTI un DARI!” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

proti 18

Līva Patrīcija Leišavniece,
Gulbenes novada pašvaldība