Atskatoties uz aizvadīto gadu, varam teikt, ka tas nebija vienkāršs un daudz ko iemācīja. Mēs esam attīstījuši spēju pielāgoties, dzīvot izolēti, strādāt attālināti un ne tikai. Arī projekta “Proti un dari” plānoto aktivitāšu īstenošanā izaicinājumu netrūka. Valstiski noteiktie ierobežojumi mazināja interesi un iespēju kvalitatīvi īstenot individuālās pasākuma programmas mērķus. Tā pērn 12 mēnešu periodā projekta aktivitātēs tika iesaistīti 4 jaunieši, kas ir par 15 jauniešiem, teju 3 reizes mazāk nekā gadu iepriekš.

2020. gadā iesaistītie jaunieši galvenokārt izmantoja projekta sniegto iespēju bezmaksas pilnveidot profesionālās zināšanas un paplašināt interešu loku. Projekta rezultātā jaunieši ieguva transportlīdzekļa vadītāja tiesības, apliecību par barista kursiem, iesaistījās jaunās sporta un veselīga dzīves veida aktivitātēs, kā arī pilnveidoja darba pieteikuma rakstīšanas prasmes.  

Lai veicinātu jauniešu kompetenču paaugstināšanu un iespēju iekļauties darba tirgū, tiek nodrošināts 100 % aktivitāšu apmaksa 2 līdz 9 mēnešu garumā no Eiropas Sociālā Fonda finansējuma. Papildus jau minētajām projekta aktivitātēm projekta jauniešiem ir iespēja piedalīties pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgā darba aktivitātēs, īstenot profesijas specifikas iepazīšanu, tajā skaitā, doties vizītēs uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, vai izvēlēties citas aktivitātes atbilstoši interesēm.

Jauniešu iesaiste projekta mērķa aktivitātēs paredzēta līdz 2021.gada 31.oktobrim.

Projekts Nr.8.3.3.0/15/I/001 „PROTI un DARI!” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

logo ESF mazs

Liena Kazāka, projekta “Proti un dari” programmas vadītāja