protidariJa tu nestrādā, nemācies, neesi reģistrēts NVA un esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuram ir interese saņemt atbalsta pasākumus, kas saistīti ar neformālo un ikdienas mācīšanos – psihologa, karjeras konsultanta un citu speciālistu konsultācijas, kā arī atbalstu profesionālās kvalifikācijas vai aroda iegūšanā, sazinies ar Lauri Šķenderu (tālr.nr. 28742807), lai saņemtu vairāk informācijas.

Projekta “PROTI un DARI!” ietvaros ir iespēja attīstīt savas prasmes un veicināt iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā.

logo ESF mazs