protim mJa Tev ir zināms kāds jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kurš jaunajā mācību gadā kaut kādu apsvērumu dēļ nav uzsācis mācības, iesaki viņam vērsties pie mums, Gulbenes novada pašvaldības, un sazināties ar Lauri Šķenderu (tālr.nr. 28742807), lai saņemtu vairāk informācijas.

Kādam jaunietim iespējams ir jāpalīdz saprast karjeras virziens, kāds varbūt nevēlas studēt, bet vēlas nostiprināt jau esošās zināšanas vai prasmes, apgūt kaut ko jaunu neformālo studiju veidā.

Projekta “PROTI un DARI!” ietvaros ir iespēja attīstīt savas prasmes un veicināt iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā.

logo ESF mazs

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja