Proti un dariGulbenes novada pašvaldība aicina jauniešus pieteikties projektā “PROTI un DARI!” un izmantot tajā sniegtās iespējas.

Projekta ietvaros ar mentora atbalstu un 100% finansiālu atbalstu, Tev būs iespēja izvēlēties:

  • apgūt jaunas iemaņas (skaistumkopšanā, transportlīdzekļa vadīšanā, floristikā, fotogrāfēšanā, mēbeļu restaurācijā u.c.);
  • pievērsties aktīvākam dzīvesveidam un piedalīties vingrošanas nodarbībās vai doties uz trenažieru zāli;
  • piedalīties brīvprātīgā darba aktivitātēs;
  • saņemt individuālu atbalstu no dažādu jomu speciālistiem un iepazīt dažādas profesijas;
  • u.c. aktivitātes.

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem un šobrīd nemācies, nestrādā, tad piesakies un iesaisti citus!

Vairāk informācijas, sazinoties ar Lauri Šķenderu ,
tālr.nr. 28742807

Proti un dari1

Projekts Nr.8.3.3.0/15/I/001 „PROTI un DARI!” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa
„Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA
īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

logo ESF mazs