peld01Gulbenes novada dome organizē bezmaksas peldēšanas nodarbības Balvu peldbaseinā senioriem (54+) un personām ar invaliditāti.

Pieteikšanās baseina apmeklējumam līdz 23.janvārim, zvanot Astīrdai Saveļjevai – 28613326. Vietu skaits ierobežots.

Pirmā nodarbība vienai grupai notiks 27.janvārī plkst.10:00, bet otrai – plkst.18:00. Nodarbības ilgums – 1 stunda.

Izbraukšana uz Balviem tiks organizēta no Gulbenes kultūras centra iekšpagalma. Rīta grupa ceļā dosies plkst. 9.00, vakara grupa – plkst. 17.00

Baseina apmeklējumi plānoti arī februārī, martā un aprīlī.

Baseina apmeklējuma un transporta izdevumus segs Gulbenes novada dome no projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” pieejamajiem līdzekļiem.

Fiziskas aktivitātes ir viens no preventīvajiem faktoriem dažādām hroniskajām saslimšanām. Peldēšana ir ievērojams ieguldījums cilvēka veselībā un pašsajūtā – netiek noslogotas locītavas, ūdenī var kustēties brīvāk nekā uz sauszemes, kā arī tai ir spēcīgs atslābinošs efekts, smadzenes atpūšas, domas kļūst pozitīvākas.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs

G.Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste