ftr1701

Lai paaugstinātu iedzīvotāju izpratni par fizisko aktivitāšu nozīmīgumu un veicinātu veselīgu paradumu veidošanos, Gulbenes veco ļaužu dzīvojamās mājas, Gulbenes novada sociālās aprūpes centru „Siltais" un „Tirza” klientiem 26.janvārī notika pirmā pašvaldības organizēta nodarbība kopā ar fizioterapeitu. Plānots, ka nodarbības turpmāk notiks vienu reizi mēnesī visa 2017.gada garumā.

Šo nodarbību mērķis ir iedrošināt uz fiziskām aktivitātēm, kas uzlabotu veselības stāvokli un palīdzētu saglabāt fizioloģiskās pamatfunkcijas, iemācīties iepazīt savu ķermeni un apzināties tā stipras un vājas puses.

Šādā veidā pašvaldība vēlas mudināt iemītniekus paaugstināt spējas pašam rūpēties par savu labklājību un veikt ikdienas dzīvē nepieciešamās darbības. Gados vecākiem cilvēkiem ir nepieciešams pozitīvs skats uz dzīvi un apstiprinājums savām spējam. Svarīgs faktors ir sociālās atstumtības un vientulības sajūtas mazināšana.

Nodarbības kopā ar fizioterapeitu ir viens no efektīvākajiem veidiem cilvēku motivēšanai fiziskam aktivitātēm. Tā iespējams ne tikai iemācīt pareizi apgūt vingrojumus pēc katra individuālam spējam, bet arī pilnveidot socializēšanās iemaņas, attīstīt garīgo veselību.

Aktivitātes tiek organizētas projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” ietvaros.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs

G.Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste