Sākot ar aprīļa beigām, Gulbenes novada iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt bezmaksas nūjošanas nodarbības pagastu un Gulbenes pilsētas teritorijās. Nodarbībās aicināti piedalīties visi interesenti bez vecuma ierobežojuma.

Nodarbības norisināsies projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/004 ietvaros.

Dalībniekiem ir iespēja gan nākt nūjot ar savām nūjām, gan izmantot projekta ietvaros iegādātos nūjošanas nūju komplektus. Ja dalībnieks vēlas izmantot projekta nūjas, tad vēlams uz nodarbībām iepriekš pieteikties, zvanot nodarbību vadītājai Ainai Rubenei, tel. 26394580, jo nūju skaits ir ierobežots.

Nūjošanas process un nodarbības intensitāte ir vienmērīga un prognozējama. Tas nozīmē gan tuvību dabai un stresa mazinājumu, gan nodarbības efektivitātes pieaugumu un organisma imunitātes stiprināšanu. Tas ir viens no aktivitāšu veidiem ķermeņa svara regulēšanai, sirds un asinsvadu sistēmas uzlabošanai, vispusīgai un efektīvai slodzes nodrošināšanai visam ķermenim.

Skatīt nodarbību grafiku…  (aktualizēts 29.05.2017.)

ves2019

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Informē Elīna Strode,
Gulbenes novada domes projektu vadītāja