Projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” gaitā izveidotie materiāli.

Mandeļu smūtijs un zemesriekstu sviesta humuss

Receptes_-_burgeris_smutijs-1.docx

Uzturs_un_veseliba_Gulbene_Izdales_materials.pptx

asinsspiediens.pptx

sirds_slimibas.pptx

insults_infarkts.pptx

Izdales_materials_Seminars_Depresija.docx

Izdales_materials_Stress_izdegšana.docx

Meistarklase_Gulbne_Izdales_materials.docx

Izdales materiāls - receptes

ves2019

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.