Kopš 2016.gada nogales Gulbenes novada pašvaldība realizē projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā”, kura mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Gulbenes novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem.

Sadarbībā ar Vidzemes televīziju ir tapis TV sižets, kurā stāsta par jau paveikto un turpmāk iecerēto projektā. Video var noskatīties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=hns9HQhAsts&feature=youtu.be

ves2019

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.