rutk1709

Jūlijā un augustā Rankas pagasta Gujasrēveļos projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” ietvaros tika aizvadītas 4 vasaras nometnes. 2 no tām bija bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem, bet pārējās 2 - bērniem vecumā no 13 līdz 17 gadiem. Katra nometne norisinājās 5 dienas. Mazākajiem bērniem nometnēs uzsvars tika likts uz fiziskās veselības veicināšanu un veselība uztura paradumu attīstīšanu, bet lielākajiem bērniem nodarbības galvenokārt bija veidotas ar uzvaru uz fiziskās veselības, garīgās veselības un reproduktīvās veselības jautājumiem. Kopumā nometnēs piedalījās vairāk nekā 80 bērni. Nometņu dalībnieki gan laivoja, gan mācījās risināt konfliktus, guva iedvesmu, klausoties izglītojošos stāstos, piedalījās ekskursijās uz zemnieku saimniecībām, devās pārgājienos un nakts trasītēs, spēlēja dažādas sporta spēles.

Savukārt 4. septembrī Balvu sporta skolas peldbaseinā tika aizvadītas pirmās peldētprasmes nodarbības Gulbenes novada izglītības iestāžu 1-5. klašu audzēkņiem. Sākot ar oktobri, peldēšanas nodarbības organizēsim arī senioriem un personām ar invaliditāti. Plašāka informācija ar laiku tiks ievietota Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv.

Septembrī sāksies arī vingrošanas nodarbības Gulbenes pilsētā un pagastos. Papildus informācijai un nodarbību grafikam lūdzam sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv, kā arī pašvaldības sociālo tīklu kontos Twitter.com, Facebook.com, Draugiem.lv. Tāpat šomēnes plānots uzsākt veselīga uztura nodarbības Gulbenes novada izglītības iestādēs gan bērniem, gan viņu vecākiem.

Aicinām iedzīvotājus septembrī (norises vieta, datums un laiks tiks precizēti) piedalīties seminārā  “Insults, infarkts - atpazīšanas pazīmes un primārā profilakse”, kura laikā aplūkosim šādas tēmas:

  • Svarīgākais par insultu - kas tas ir, kā no tā izvairīties;
  • Veselīgi dzīvot, lai insulta risks būtu mazāks;
  • Svarīgākais par infarktu - kas tas ir, kā no tā izvairīties;
  • Veselīgi dzīvot, lai infarkta risks būtu mazāks.

ves2019

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem

Elīna Strode,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja;

informāciju sagatavoja Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste