ves2019

Informatīvais seminārs par garīgās veselības veicināšanu

3.novembrī plkst. 10:00

Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze”

Semināra tēma: DEPRESIJA. Kā palīdzēt sev un tuviniekiem?

Semināra mērķis: veicināt izpratni par DEPRESIJU, dodot iespēju apzināties savu un savu tuvinieku dzīves vērtību, un uzlabot savas dzīves kvalitāti:

-              Kas ir depresija, tās cēloņi, sekas un likumsakarības

-              Kā atšķirt depresiju no vienkārši nomākta garastāvokļa

-              Krīzes situācijas sociālā riska grupu personām, kas izraisa depresiju

-              Kā palīdzēt pašam sev un aizsargāt sevi no depresijas

-              Kā rīkoties, ja tuviniekam ir depresija

-              Kā iegūt prasmes un atrast resursus depresijas profilaksei

Papildu informācija:

Semināra ilgums ~ 2 stundas

Nodarbības bez maksas ir pieejamas visiem interesentiem bez vecuma ierobežojuma. Nodarbības tiek īstenotas ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” ietvaros, Nr. 9.2.4.2/16/I/004.

Dalībniekiem vēlams pieteikties uz semināru līdz 1. novembrim, zvanot pa telefonu 29417630 (Ilze Biseniece).

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Informē

Monika Jurjāne,
Gulbenes novada domes
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja