Attēls

Sporta spēles personām ar invaliditāti „Esmu aktīvs!”
Interaktīvas nodarbības fizisko aktivitāšu veicināšanai personām ar invaliditāti
2. decembris
Gulbenes sporta centrs, Skolas iela 12A, Gulbene

Šī gada 2. decembrī norisinājās sporta spēles personām ar invaliditāti „Esmu aktīvs!” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/004 ietvaros.

Pasākuma mērķis bija iesaistīt sporta aktivitātēs cilvēkus ar invaliditāti, tādējādi veicinot integrāciju sabiedrībā.

Pasākumā piedalījās 8 komandas: ISRK “MEDŅEVA”, Lubānas komanda, Gulbenes novada invalīdu biedrības komanda, Balvu teritoriālā invalīdu biedrības komanda, Litenes komanda, “Marienburgas ziķeri” no Alūksnes, Latvijas neredzīgo biedrības komanda no Balviem, un “Ķenguri” no Madonas. Katrā komandā ap 8 dalībniekiem, no kuriem četri bija vecumā līdz 60 gadiem, bet četri - 60 gadus veci un vecāki, savukārt viens dalībnieks ratiņkrēslā. Pasākumu organizēja Gulbenes novada dome sadarbībā ar Gulbenes novada Invalīdu biedrību un Gulbenes sporta centru.
Pasākums sākās ar parādi, sacensību laikā komandas pārbaudīja savus spēkus dažādās disciplīnās, piemēram, ‘Jautrās šautriņas’, ‘Mešana mērķī’, “Ievelc elpu!”, “Ratiņsacīkstes”. Savukārt, pateicoties biedrībai “Latvijas Kērlinga asociācija”, dalībniekiem bija iespēja rādīt prasmi grīdas kērlingā.

Dažas atziņas no dalībnieku aizpildītajām novērtējuma anketām:

“Gaidīsim nākamo pasākumu!”
“Paldies par iespēju būt sabiedrībā un gūt pārliecību, ka kaut ko vēl varu!”
“Lūdzu, rīkojiet šāda veida pasākumus biežāk!”

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Monika Jurjāne,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja