sportoGulbenes novada pašvaldība Beļavas pagastā aprīlī organizē bezmaksas nūjošanas un vingrošanas nodarbības.

  • 5.aprīlī plkst.18:00 nūjošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās Ozolkalnā pie sporta un atpūtas centra "Zīļuks". Inventārs tiks nodrošināts. Aicinām ģērbties atbilstoši laikapstākļiem! Vairāk informācijas: 29109404.
  • 9.aprīlī plkst.18:00 vingrošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās Ozolkalna sporta un atpūtas centrā "Zīļuks". Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

ves2019