alergii1804

Bezmaksas seminārs “Alerģijas dažādos vecuma posmos” 17. aprīlī plkst. 17.00 Gulbenes kultūras centrā. Semināra laikā tiks pārrunāti šādi jautājumi:

    Kas ir alerģija?

    Pazīmes, kas var liecināt par alerģiju.

    Riska faktori un slimības profilakse.

    Izplatītākie riski, to novēršana un mazināšana.

Uz semināru vēlams iepriekš pieteikties pie Ilzes Bisenieces, Gulbenes novada sociālā dienesta sabiedrības veselības speciālistes, 29417630, e-pasts:

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Attēls