Bezmaksas informatīva akcija “Cukura diabēts – kā atpazīt cukura diabēta risku?” 21. aprīlī plkst. 13.00 Tirzas kultūras namā. Semināra laikā tiks pārrunāti šādi jautājumi.

  • Kas ir cukura diabēts?
  • Riska faktori un slimības profilakse.
  • Izplatītākie riski, to novēršana un mazināšana.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Attēls

Monika Jurjāne,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja