sportmGulbenes novada pašvaldība organizē bezmaksas nūjošanas un vingrošanas nodarbības:

  • Lizumā 28.maijā plkst.19:00 vingrošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās Lizuma vidusskolas stadionā. Vairāk informācijas: 29109404.
  • Līgo 31.maijā plkst.19:00 nūjošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās pie Līgo kultūras nama. Vairāk informācijas: 29109404.
  • Lizumā 24.maijā plkst.19:00 nūjošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās Lizuma vidusskolas stadionā. Vairāk informācijas: 29109404.
  • Gulbenē 22.maijā plkst.19:00 vingrošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās Gulbenes stadionā, O.Kalpaka iela 1A, Gulbene. Vairāk informācijas: 29109404.
  • Litenē 21.maijā plkst.19:00 vingrošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās Litenes stadionā. Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

ves2019