bezmGulbenes novada pašvaldība organizē bezmaksas nūjošanas un vingrošanas nodarbības:

  • Stradu pagastā 21.jūnijā plkst.19:00 nūjošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās pie Stāķu sporta nama. Vairāk informācijas: 29109404.

Stradu pagastā 18.jūnijā plkst.19:00 vingrošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās pie Stāķu sporta nama. Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

Jaungulbenes pagastā 19.jūnijā plkst.19:00 nūjošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās Jaungulbenes stadionā. Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

ves2019