nujoGulbenes novada pašvaldība organizē bezmaksas nūjošanas un vingrošanas nodarbības

Litenes pagastā 29.jūnijā plkst.19:00 nūjošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās Litenes stadionā. Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

Tirzas pagastā 26.jūnijā plkst.19:00 vingrošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās pie Tirzas sporta zāles. Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

ves2019