diabets1.septembrī plkst. 12:00 Stāmerienas pagastā pie Stāmerienas stacijas laukuma Gulbenes novada pašvaldība organizē bezmaksas informatīvu akciju “Cukura diabēts – kā atpazīt cukura diabēta risku?”.
Pasākuma laikā tiks pārrunāti šādi jautājumi:

  • Kas ir cukura diabēts?
  • Riska faktori un slimības profilakse.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs