veselGulbenes novada pašvaldība organizē bezmaksas nūjošanas un vingrošanas nodarbības:

  • 20.septembrī plkst.19:00 nūjošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās Jaungulbenes stadionā. Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.
  • 24.septembrī plkst.13.00 pie Bānīša pieturas "Stāmeriena". Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.
  • 17.septembrī plkst.19:00 vingrošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās Kalnienas sporta namā. Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs